Bemutatkozás   Elérhetőség   Aktualitások   Rendezvények   Területi szervezetek   Közlemények
Hírek - aktualitások
Pályázati felhívás - pályakezdő fiatal jogászok számára
A Magyar Jogász Egylet (MJE) Vezetősége pályázatot ír ki jogászi egyetemi végzettséggel rendelkező pályakezdő jogászok részére a jogalkotás, illetve a jogalkalmazás fejlesztését szolgáló tanulmányok alkotására. A pályázaton azok vehetnek részt, akik 2018. január 1-ig még nem töltötték be 35. életévüket.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS            

A Magyar Jogász Egylet (MJE) Vezetősége pályázatot ír ki jogászi egyetemi végzettséggel rendelkező pályakezdő jogászok részére a jogalkotás, illetve a jogalkalmazás fejlesztését szolgáló tanulmányok alkotására. A pályázaton azok vehetnek részt, akik 2018. január 1-ig még nem töltötték be 35. életévüket.  

A pályaművek

 1. alkotmányjog és közigazgatási jog,
 2. civilisztika,
 3. büntetőjogköréből íródjanak.

Anyagi jogi és eljárásjogi dolgozatokkal egyaránt lehet pályázni. A kifejezetten jogelméleti, jogtörténeti, tisztán a külföldi jogokról szóló, illetve alapvetően összehasonlító jogi munkák a pályázatban nem vehetnek részt – az ilyen pályamunkákat az MJE Titkársága a pályázónak visszaküldi.  

Az egyes pályamunkák minimális terjedelme 1 ív (40.000 karakter), maximális terjedelme 2 ív (80.000 karakter). A pályázaton nem vehetnek részt azok a tanulmányok, amelyek már nyilvános publikálásra kerültek, vagy nyilvános publikálásuk már folyamatban van, továbbá amelyeket más pályázatokra már benyújtottak.

Az MJE Vezetősége mind a három témakörben (díjkategóriában) ajánlott témákat állapít meg. Más témákkal is lehet pályázni, de az ajánlott témákban benyújtott tanulmányok - azonos színvonal esetében - elsőbbséget élveznek. 

Ajánlott témák az alkotmányjog és a közigazgatási jog köréből

 1. Az uniós jog és a nemzeti alkotmányos identitás viszonya
 2. Kormányzati irányítás Közigazgatási határozatok bírósági felülvizsgálata
 3. Az adókedvezmények jogi megítélése
 4. A környezetvédelem jogi problémái
 5. A migrációval kapcsolatos nemzetközi jogi és hazai szabályozás 

Ajánlott témák a civilisztika köréből:

 1. A szövetkezetek jogállása
 2. Az élettársi jogviszony
 3. A megbízási szerződés és különleges formái
 4. Utaló magatartás - biztatási kár
 5. Másodfokú eljárás az új Pp.-ben
 6. A kollektív szerződés
 7. A vezető tisztségviselő felelőssége a társasággal és a harmadik személyekkel szemben
 8. A deliktuális és kontraktuális felelősség viszonya az új Ptk.-ban

Ajánlott témák a büntetőjog köréből

 1. Egység és halmazat
 2. Szexuális önrendelkezés és büntetőjog
 3. Kényszerintézkedések a jogerős bírói ítélet előtt
 4. Csoportos elkövetési alakzatok - bűnszervezet
 5. Áldozatvédelem - viktimológia
 6. Enyhítések (kedvezmények) és  szigorítások a büntetés-végrehajtási jogban
 7. kiber bűncselekmények             

 

Az egyes pályaműveket jeligével ellátva 2018. május 1-ig két példányban kinyomtatva, valamint elektronikus formában kell benyújtani az MJE Titkárságára (1054 Budapest, Szemere u.8., e-mail cím: mje@jogaszegylet.hu). A pályázók mellékletként lezárt borítékban – a borítékon a jeligét feltüntetve – közöljék személyes adataikat (név, születési dátum, lakcím, foglalkozás). Csak a díjnyertes pályázatoknál kerülnek a borítékok felbontásra. A nem nyertes pályázatoknál a borítékot a pályázó kérésére a Titkárság visszaadja. Egy pályamunkának több szerzője is lehet.           

A pályaműveket az MJE Vezetősége bírálja el a pályázatot értékelő szakbírálók véleménye alapján. A szakbírálókat az MJE Vezetősége jelöli ki. A pályázatok elbírálásának véghatárideje: 2018. június 1.            A pályamunkák közül mind a három témakörben egy első, két második és három harmadik díj kerülhet kiosztásra.           

Az első díj összege 400.000.- Ft., a második díj összege 200.000.- Ft., a harmadik díj összege 100.000.- Ft.

Az MJE fenntartja magának azt a jogot, hogy egyes díjakat ne adjon ki, illetve hogy az egyes díjkategóriák (témakörök) között átcsoportosításokat eszközöljön a díjazásnál.           

A pályadíjak ünnepélyes átadására 2018. július 1-ig kerül sor. A szélesebb érdeklődésre számító tanulmányokat az MJE folyóirataiban, a Magyar Jogban és a Jogászegyleti Értekezésekben - a szerző beleegyezésével - megjelenteti. Az MJE által publikálni nem kívánt, illetve a nem díjazott pályaművekkel a pályázó szerző szabadon rendelkezhet. 

Budapest, 2018. január 29. Hublot Replica Watches                                    

a Magyar Jogász Egylet

Vezetősége 

További hírek
Tájékoztató - küldöttarányok megállapításáról
Megyei Jogászbál
Közös jogász színjátszás a Tatai Patara középkori rendezvényen
Zala Megyei Deák Ferenc Jogásznap
Tavaszi Jogásznap
Tájékoztató a Magyar Jogász Egylet 2016. évi szakmai pályázatának díjazottjairól
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS - jogi egyetemi végzettséggel rendelkező pályakezdő jogászok részére
Elindult a MJE Pest Megyei Szervezetének Facebook oldala!!!
MJE Csongrád Megyei Szervezet elérhetőségeinek változása
Felhívás a Heves Megyei Szervezet tagjainak
Név:
Email cím: