Bemutatkozás   Elérhetőség   Aktualitások   Rendezvények   Területi szervezetek   Közlemények
Beszámoló és mellékletei a MJE 2012. évi szakmai tevékenységről

 

BESZÁMOLÓ-KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

a Magyar Jogász Egylet 2012. évi szakmai tevékenységéről

I.

Szervezeti tevékenység

1. Az Egylet legfőbb szerve, a Küldöttgyűlés

Nowadays, Panerai duplicate watches have turn to be so immaculate and great in abilities and fashions that Panerai Luminor 1950 Chrono Gaga Replica Watch Replica Watches it might be extremely difficult to resist the designs in the organization. These duplicated watches from Panerai exclusively produced for style IWC Portuguese Power Reserve Replica Watches savvy people of the globe. Panerai has produced a category because of its a number of replica watches with how they are Gaga Replica Watch creating their watches. You are able to take advantage associated with their watches and fully feel at property as you are sporting a glance at really valued.

2012. március 30.-án tartotta ülését. Az első napirend keretében az Egylet 2011. évi szakmai tevékenységéről és költségvetésének teljesítéséről számolt be Mészár Róza főtitkár. Ezután az Egylet 2012. évi szakmai programjának, valamint költségvetés tervezetének ismertetésére került sor. A továbbiakban Zsohár András, az Ellenőrző Bizottság elnöke értékelte az előző év költségvetésének teljesítését, valamint a 2012. évi költségvetés tervezetét, amelyeket elfogadásra javasolt. A Küldöttgyűlés a 2011. évi szakmai tevékenységről és költségvetés teljesítéséről szóló főtitkári beszámolót egyhangúlag, a 2012. évi szakmai program és költségvetési tervezetét egy ellenszavazat mellett fogadta el. Ezt követően az új Alapszabály tervezetet vitatták meg a jelenlevők. A küldöttek létszámának időközbeni lecsökkenésére tekintettel, határozatképesség hiányában, annak elfogadására nem került sor. A Küldöttgyűlés befejezéseként az emlékérmek átadása következett. Az Egylet érdekében végzett munkája elismeréseként, sokoldalú szakmai, tudományos és közéleti tevékenységéért Szalay László emlékérmet kapott Berke Gyula egyetemi docens, a MJE Baranya Megyei Szervezetének tagja; Halász Zsolt, a Balassagyarmati Törvényszék elnöke, a MJE Nógrád Megyei Szervezetének tagja; Kozmáné Váradi Katalin, a Nyíregyházi Törvényszék tanácselnöke, a MJE Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szervezete elnöke és Kutasi István, a Zala Megyei Bíróság ny. tanácselnöke, a MJE Zala Megyei Szervezetének tagja. A Magyar Jogász Egylet Emlékérmét Bordás Mária egyetemi docens, a MJE Európai Unió Joga Szakosztályának elnöke; Buzás Erika ügyvéd, a MJE fővárosi Szervezetének alelnöke és Záhonyi Ákos ügyvéd, a MJE Bács-Kiskun Megyei Szervezetének tagja vette át.

2. Az Elnökség február 23.-án tartotta évi első ülését, amelyen az Egylet 2011. évi szakmai tevékenységéről és költségvetésének teljesítéséről szóló beszámolót, valamint a 2012. évi szakmai program- és költségvetés tervezetet egyhangúan elfogadta. A következőkben a KIM-mel kötendő stratégiai megállapodás megkötése mellett foglalt állást az Elnökség. Az Alapszabály tervezete jelentős részben elfogadásra került, néhány helyen módosítása mellett döntöttek a jelenlévők. A tervezetet az Elnökség egy tartózkodás mellett fogadta el azzal, hogy azt a Küldöttgyűlés elé terjeszti. Az egyebek napirend keretében döntés született a Küldöttgyűlésen kitüntetendő kollégákról. A március 30.-i ülésen az Elnökség határozott az őszi Vándorgyűlés helyszínéről, időpontjáról és részvételi díjáról, valamint a Jogászgyűléssel kapcsolatos változásokról. Az Egylet Alapszabályával kapcsolatos kérdésekről és a Harminckettedik Jogász Vándorgyűlés szakmai program tervezetéről tárgyalt az Elnökség május 24.-i ülésén. A következő, szeptember 5.-én tartott ülésen az őszi Vándorgyűlés szakmai programjának véglegesítésére került sor, valamint a Jogászgyűlés sikeres lebonyolításáról hangzott el beszámoló. Az év utolsó ülésére december 14.-én került sor, amelyen a II. félévi szakmai rendezvényekről hangzott el tájékoztató. Ezután a Tudományos Bizottság javaslata a Harmincharmadik Jogász Vándorgyűlés programtervezetéről került megvitatásra. Végül tájékoztatta az Elnökséget a február 1-én Lillafüreden megrendezendő Jogásznapjukról Cserba Lajos, a B.A.Z. Megyei Szervezet elnöke.

II.

Szakmai rendezvények

 

1. A Tizenegyedik Magyar Jogászgyűlés megrendezésére május 24-26. között Balatonalmádiban került sor. A nyitó plenáris ülésen a résztvevőket Darák Péter, a Kúria elnöke, a Jogászgyűlés elnöke köszöntötte. A rendezvényt Bánáti János, a MÜK elnöke, a Jogász Egylet alelnöke nyitotta meg. Ezt követően „A jó állam” címmel Sárközy Tamás egyetemi tanár, az Egylet elnöke tartott nagysikerű referátumot. A Jogászgyűlés szakmai programja párhuzamos előadásokon folytatódott. Az alkotmánybíráskodásról az új Alaptörvény után Paczolay Péter, az Alkotmánybíróság elnöke tartott előadást, amelyet Kukorelli István egyetemi tanár és Solt Pál, a Legfelsőbb Bíróság volt elnöke korreferátuma egészített ki. A területi-települési önkormányzati rendszer átalakításáról Tállai András, a BM önkormányzati államtitkára által tartott referátum után Pálné Kovács Ilona egyetemi tanár és Zongor Gábor, a TÖOSZ főtitkára korreferátuma hangzott el. A következő napon az európai és magyar jog viszonyáról Martonyi János külügyminiszter előadásához Dienes Oehm Egon alkotmánybíró és Király Miklós egyetemi tanár korreferátuma csatlakozott. Az ügyészség szerepéről a büntetőeljárásban Belovics Ervin legfőbb ügyész helyettes, a védelemhez való jog korlátozásáról törvénymódosításokkal Bánáti János, a Magyar Ügyvédi Kamara elnöke referátumát hallgatták a résztvevők nagy érdeklődéssel. A magyar közigazgatás fejlesztéséről Gál András Levente, a KIM kormánybiztosa tartott előadást, melyet Fábián Adrián egyetemi docens és Gerencsér Balázs egyetemi docens korreferátuma egészített ki. A bírói szervezet megújulásáról Handó Tünde, az OBH elnöke referátumát Fazekas Sándor, a Fővárosi Törvényszék elnöke és Hack Péter egyetemi docens korreferátuma követte. A közbiztonság-bűnüldözés témáról Pintér Sándor belügyminiszter tartott előadást, amelyhez Korinek László egyetemi tanár, akadémikus és Tóth Mihály egyetemi tanár korreferátumával csatlakozott. Az új Ptk. és a gazdasági jog fejlesztése témában Sárközy Tamás egyetemi tanár referátumát Bicskey István kollégiumvezető és Gadó Gábor ügyvéd korreferátuma egészítette ki. A harmadik napi záró plenáris ülésen a kormány jogpolitikai feladatairól Répássy Róbert, a KIM igazságügyért felelős államtitkár tájékoztatta a jelenlevőket előadásában. A Jogászgyűlés Darák Péter, a Jogászgyűlés elnökének zárszavával fejeződött be.

2. A Harminckettedik Jogász Vándorgyűlést szeptember 27-29. között Egerben rendeztük, amelynek házigazdája a Heves Megyei Szervezet volt. A plenáris ülésen Hunyadi-Buzás Ágnes, az Egylet Heves Megyei Szervezetének elnöke köszöntötte a résztvevőket. A Vándorgyűlést Sárközy Tamás, az Egylet elnöke nyitotta meg. A plenáris ülésen Szabó Máté, az alapvető jogok biztosa „Kilenc hónappal az Alaptörvény hatálybalépése után az ombudsman szemével” címmel tartott referátumot. A rendezvényen a továbbiakban az új Btk. és új Ptk. témakörében hangzottak el előadások. A büntetőjogi felelősségről és a büntethetőségről Kónya István, a Kúria elnökhelyettesének referátuma hangzott el, amelyhez Barta Márton, a Legfőbb Ügyészség osztályvezető ügyésze és Morvai Attila ügyvéd korreferátuma csatlakozott.. Mészár Róza kúriai tanácselnök „A büntetések és intézkedések, a büntetés kiszabása” című előadását Bárándy Péter ügyvéd és Sódor István fellebbviteli főügyész, a Legfőbb Ügyészség mb. főosztályvezető ügyészének korreferátuma egészítette ki. A kábítószerrel való visszaélésről Makai Lajos, a Pécsi Ítélőtábla elnöke tartott referátumot. Csontos Tamás, a Békés Megyei Ügyvédi Kamara elnöke „Közlekedési büntetőjog az ”unortodox” büntetőpolitika rendszerében” című előadása után a nemi bűncselekményekről Busch Béla tszv. egyetemi docens referátuma következett. A személyiségvédelemről az új Ptk.-ban, hatásáról a reklám- és sajtójogra Pázmándi Kinga tszv. egyetemi docens előadását hallgatták a résztvevők. „Az új Ptk. és a családi vagyonjog” címmel Kövesné Kósa Zsuzsanna, a Fővárosi Törvényszék tanácselnöke tartott referátumot. A szerződések általános szabályairól az új Ptk.-ban Wellmann György, a Kúria kollégiumvezetője, a pénzügyi szerződésekről az új Ptk.-ban Auer Katalin, a Magyar Bankszövetség vezető jogtanácsosa előadása hangzott el. A kereskedelmi jogi elemekről a Ptk. kötelmi jog különös részében Miskolczi Bodnár Péter egyetemi tanár tartott referátumot. Végül „Egyesületi és az alapítványi jog a civiltörvényben és az új Ptk.-ban” címmel Lomnici Zoltán, a Kúria tanácselnöke előadására került sor.

3. Az év legjelentősebb központi rendezvénye a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetségével október 16.-án rendezett közös konferencia volt a jogbiztonság, illetve a vállalkozási biztonság kérdéseiről. A rendezvényt „Mit igényelnek a vállalkozók a jogtól” című előadásával Demján Sándor, a VOSZ ügyvezető elnöke nyitotta meg. Arról, hogy hogyan tudja a jogalkotás segíteni a jogbiztonságot, Répássy Róbert, a KIM igazságügyért felelős államtitkára és Salamon László, az Országgyűlés Alkotmányügyi, Igazságügyi és Ügyrendi Bizottságának elnöke tartott referátumot. A jogbiztonságról a jogalkalmazásban Solt Pál, a Legfelsőbb Bíróság volt elnöke, Varga Zs. András legfőbb ügyész helyettes és Bánáti János, a Magyar Ügyvédi Kamara elnöke előadása hangzott el. A konferencia második felében az előadások a jogbiztonságról az egyes gazdasági jogterületeken szóltak. Igy az adózásban Vámosi Nagy Szabolcs ügyvéd, adószakértő, a felszámolásban Török Gábor egyetemi tanár, a végrehajtásban Krejniker Miklós, a Magyar Bírósági Végrehajtói Kamara elnöke, a munkaügyben Kiss György egyetemi tanár referátuma hangzott el. Zárszót mondott Sárközy Tamás, az Egylet elnöke. November 21.-én a Gazdálkodási- és Tudományos Társaságok Szövetsége, valamint a Társadalmi Egyesülések Országos Szövetsége  tartott – közreműködésünkkel – kerekasztal-konferenciát „Jog, gazdaság, erkölcs” címmel.

4. A Tudományos Bizottság május 14.-én tartott ülésén döntés született a Harminckettedik Jogász Vándorgyűlés szakmai programjának javasolt témáiról. Majd ismertetésre került a május 24-26.-i Tizenegyedik Magyar Jogászgyűlés Elnökség által elfogadott végleges szakmai programja. A Bizottság következő ülését november 27.-én tartotta, amelyen a szeptember 27-29. között Egerben rendezett Vándorgyűlésről hangzott el tájékoztató. Ezt követően a Harmincharmadik Jogász Vándorgyűlés javasolt témáiról döntöttek a jelenlévők.

5. A Kiadói Bizottság a Magyar Jog című havi periodika szerkesztéséről és megjelentetéséről – a kiadvány Szerkesztő Bizottságának közreműködésével – folyamatosan gondoskodott.

6. A Jogtanácsosi Bizottság március 7.-én tartott ülésén megtárgyalták a jogtanácsosokról szóló, elavult 1983. évi 3.tvr. helyett egy új jogszabály megalkotásának koncepcióját. A koncepció irányvonalaként felmerült, megfontolást igénylő javaslatok voltak többek között: a jogtanácsost bármely jogviszonyban való alkalmazásakor továbbra is a szervezet vezetőjének közvetlen alárendeltségében indokolt tartani; a képviseleti jogtanácsosi munkakört ellátókat kamarai tagsághoz, illetve megújított bírósági nyilvántartáshoz indokolt kötni; szükséges különbséget tenni a jogi szakvizsgával rendelkező, de nem jogtanácsosi munkakört ellátók és a képviseleti jogot gyakorló jogtanácsosok jogviszonyára, hatáskörére vonatkozó szabályoknál; a jogtanácsosi névjegyzékbe csak azok kerülhetnének, akik peres képviseleti és szerződéskötési munkavégzést is tudnak igazolni; a jogi képviseleti tevékenység alanyainak korlátozása indokolt.

7. Az Ifjúsági Bizottság a Tizenegyedik Magyar Jogászgyűlésre és a Harminckettedik Jogász Vándorgyűlésre szervezett jelentős számban fiatalokat, amellyel nagymértékben járult hozzá a rendezvények sikeréhez.

8. Az Oktatási és Kommunikációs Bizottság az év során karbantartotta az Egylet honlapját, ápolta az Egylet kapcsolatait az írott és elektronikus sajtóval.

9. Az Egylet szakmai tevékenységének meghatározó része a szakosztályok működése. A teljesség igénye nélkül az alábbi rendezvények kerültek megrendezésre.

- Az Agrár-Szövetkezeti Jogi Szakosztály, valamint a Kereskedelmi Jogi Szakosztály, a Szövetkezeti Kutató Intézet és az MTA Társadalomkutató Központi Jogtudományi Intézet június 15.-én szakmai vitafórumot rendezett a Ptk. és a szövetkezeti jog szabályozási koncepcióról és tervezetről. A szövetkezeti tervezet több olyan, a nemzetközi szövetkezeti jogban kimunkált és a hazai jogfejlődésben is alkalmazott megoldást mellőz, mint a részjegy, a befektető tag, az eltérő súlyú szavazati arányok, a tagsági kölcsön, a szervezetalakítás szabadsága, a taggal való vagyoni elszámolás. A résztvevők többsége arra az álláspontra helyezkedett, hogy a Ptk. csak kis terjedelemben foglalkozzon a szövetkezetekkel, vegye át a bevált európai fogalmakat, tartsa meg a hagyományos magyar értékeket és zökkenőmentes átmeneti szabályokkal biztosítsa az új szabályok alkalmazhatóságát. A további egyeztetéseken kell elérni, hogy készüljön egy új egységes szövetkezeti törvény. Indokolt lenne az egységes szövetkezeti törvényben kimondani a pozitív diszkrimináció elvét.

- A Bank- és Értékpapírjogi Szakosztály június 27.-én ülést tartott, amelyen a Ptk. tervezet bank- és értékpapírra vonatkozó részét vitatták meg a résztvevők.

- A Biztosítási Jogi Szakosztály április hónapban tartott szakosztályi ülést, ezúttal biztosítási közjogi témában „A Szolvencia II. irányelv által kötelezővé tett compliance officer (megfelelőségi vezető) feladatai és viszonya a biztosítók vezető jogtanácsosaival” címmel. A potenciális érdeklődők szűk köre ellenére kifejezetten sikeres volt az ülés, számos érdekes kérdést vetettek fel a résztvevők. A Szakosztály saját honlapján folyamatosan hírt ad működéséről, rendszeres hírlevelek küldésével is kapcsolatot tart 150 regisztrált jogtanácsos kollégával. November 29-30. között rendezték a XII. AIDA Budapest Biztosítási Kollokviumot, amelyet a Szakosztály örökös elnökének, Bárd Károly emlékének ajánlottak. A nemzetközi konferencia központi témája „Biztosítási jogviták rendezése” volt. A rendezvényt Michael Gill, az AIDA (Biztositási Jogászok Nemzetközi Szervezete) elnöke és Sárközy Tamás, az Egylet elnöke nyitotta meg. A továbbiakban az alternatív vitarendezésről Magyarországon Kengyel Miklós egyetemi tanár; a bírósági rendszer használatáról és elkerüléséről a biztosítási jogviták megoldásában Michael Gill ausztrál ügyvéd; a pénzügyi békéltetés tapasztalatairól a biztosítási jogvitákban Matovics Ruben, a Pénzügyi Békéltető Tanács képviselője; a viszontbiztosítási választottbírósággal kapcsolatos kérdésekről Colin Croly angol ügyvéd referátuma hangzott el. „A biztosítási jogviták peren kívüli rendezése – múlt és jelen – a panaszügyi törvénytől a Pénzügyi Békéltető Testületig” címmel Benisch Gabriella budapesti ügyvéd; „Mediáció: verseny a mediátorok és a Biztosításfelügyeleti Hatóság között” címmel Jérôme Kullmann párizsi egyetemi tanár; a biztositási jogviták során „megoldott” ügyekről Kovács Zsolt budapesti ügyvéd; a török biztosítási választottbíráskodási rendszerről Ahmet Samim Ünan isztambuli egyetemi tanár; a biztosításközvetítők szerepéről a biztosítási jogviták vitarendezésében Molnár István budapesti ügyvéd; a fogyasztói biztosítási panaszok megoldásáról az Egyesült Királyságban, valamint a Pénzügyi Ombudsman Szolgálatról Michael Mendelowitz londoni ügyvéd előadását hallgatták meg a kollokviumon résztvevők. A nemzetközi rendezvényen több mint 100 magyar és külföldi biztosítási jogász vett részt.

- A Családjogi Szakosztály március 29.-én kerekasztal fórumot rendezett „A házastársak egymás közötti és a harmadik személyekkel kötött szerződései és az ebből eredő felelősség” címmel. Bevezető előadást tartott Tóthné Bicskei Beatrix, a Budaőrsi Városi Bíróság bírája, Szeibert Orsolya Ph.D egyetemi adjunktus, Lantainé Palotás Ildikó ügyvéd és Kis Pál Barna ügyvéd. A rendezvény moderátora Kövesné Kósa Zsuzsanna fővárosi törvényszéki tanácselnök, a Családjogi Szakosztály elnöke volt. A következő kerekasztal fórumra október 25.-én került sor a szülői felügyelet közös gyakorlásáról, amelynek moderátora ugyancsak Kövesné Kósa Zsuzsanna szakosztályi elnök volt. A témát felvezető referátumot tartott Bárándy Zsuzsanna ügyvéd, Bárdos Edit, a Budai Központi Kerületi Bíróság bírája, Bita Judit ügyvéd, Borbélyné Jakocs Annamária gyámhivatali ügyintéző és Szeibert Orsolya Ph.D egyetemi adjunktus.

- A Jogtörténeti és Római Jogi Szakosztály a tudományos diákkörök kezdeményezésére az ELTE ÁJK Magyar Állam- és Jogtörténeti, valamint Alkotmányjogi tanszékével együttműködve február 29.-én „A történeti alkotmány és az Alaptörvény” címmel kerekasztal-beszélgetést szervezett, amelyen Balogh Elemér alkotmánybíró, egyetemi tanár, Kukorelli István egyetemi tanár és Mezey Barna, az ELTE rektora, tszv. egyetemi tanár tartott vitaindító referátumot.

- A Média- és Reklámjogi Szakosztály a 2011. év őszén indított „Infokommunikációs műhely-beszélgetések” sorozatot folytatta február 23.-án „A magyar nyelvű on-line tartalmak piaca: működési modellek, finanszírozási kérdések, lehetséges szabályozási válaszok” címmel. A legfontosabb témakörök voltak a beszélgetésen: Az üzleti környezet számokban; Mi a helyzet a digitális ekoszisztéma többi képernyőjén üzleti szempontból; Miért érezhetik a lokális szereplők azt, hogy a szabályozási, jogi és hatósági környezet nem nekik kedvez. A május 31.-i műhelybeszélgetést „Közösségi médiaszolgáltatások – műsorterjesztők továbbítási kötelezettsége” címmel szervezték meg. A rendezvényen a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának Tájékoztatója a közösségi médiaszolgáltatásként való elismeréssel kapcsolatban került megvitatásra, ezen a policy dokumentum hatásait és következményeit mutatták be a résztvevők. „A spektrum-gazdálkodás legújabb trendjei: digitális hozadékok, fehér foltok, pooling és sharing – milyen lehetőségek nyílnak a média- és a hírközlési szolgáltatók számára a következő időszakban?” címmel szeptember 28.-án tartotta meg a Szakosztály következő műhelybeszélgetését. A szakmai vita során felmerült legfontosabb témák a következők voltak: Mit jelent a digitális hozadék? Az analóg televíziózásról a digitális televíziózásra történő áttéréskor felszabaduló sáv. Milyen logika mentén fogalmazódott meg a DD? A szabályozás alakulása, EU határozatok, ajánlások, amelyek sürgetik az EU harmonizált használatot, felkérték az országokat a DD sáv mielőbbi felszabadítására. Magyarország számára sürgetővé válik az analóg TV hálózatok mielőbbi lekapcsolása és a jelenleg digitális műsorszórásra használt első DD sáv felszabadítása, a DD sáv mobilcélú pályáztatása. Az év utolsó műhelybeszélgetése „Internet a TV-ben? Over-The-Top TV., Conneet TV, HBB/I. TV, multicasting: mit jelentenek ezek a „buzz-word”-ok a magyar médiaszolgáltatóknak, műsorterjesztőknek és tartalom-előállítóknak” címmel december 5.-én került megrendezésre. A műhelybeszélgetés keretében megvitatott kérdések a következők voltak: az Internet TV helye a televíziós ökoszisztémában; az Internet TV terjedését elősegítő tényezők; - Internet TV üzleti modellek.

III.

Területi szervezetek

 

A területi szervezetek ez évi tevékenységéből – a teljesség igénye nélkül – az alábbiakat tartjuk különösen említésre méltónak.

- A Baranya Megyei Szervezet által az előző évben megalakított Baranya Megyei Jogász Club három alkalommal tartott rendezvényt az év során. Márciusban „Földiekkel játszó…..” címmel Benke József Ph.D egyetemi adjunktus, ítélőtáblai titkár tartott előadást. A júniusi clubrendezvényen Visegrády Antal tszv. egyetemi tanár „A világ furcsa törvényei” című referátuma hangzott el. Novemberben Kecskés András Ph.D egyetemi adjunktus tartott vitaindító előadást „A gazdasági válság a jogászok szemével” címmel. December 7.-én került sor a Baranya Megyei Jogásznapra, amely Makai Lajos, a Pécsi Ítélőtábla elnöke „Nyitott kérdések a pótmagánvádas eljárásban” című előadásával kezdődött. Ezt követően a gazdasági világválság magyarországi kihatásairól Zeller Gyula egyetemi docens referátuma hangzott el. Berke Gyula tszv.egyetemi docens „A gazdasági világválság és munkajogi jogalkotás” című előadásával zárult a jogásznap szakmai programja.

- A Bács-Kiskun Megyei Szervezet  44. Jogásznapját február 3.-án rendezte, amelyen „Az alkotmánybíráskodás az Alaptörvény után” címmel Paczolay Péter, az Alkotmánybíróság elnöke; A Kúria feladatköre” címmel Darák Péter, a Kúria elnöke; Az igazságszolgáltatás reformja után” címmel Handó Tünde, az Országos Bírósági Hivatal elnöke tartott referátumot. A Kalocsai Helyi Csoport június 8-i rendezvényén „Alaptörvény és alkotmánybíráskodás” címmel Kiss László alkotmánybíró, október 5.-i fórumán az új Btk. koncepciójáról és főbb általános részi rendelkezéseiről Bánáti János, a Magyar Ügyvédi Kamara elnöke előadása hangzott el. A november 21.-i konferencián a járások működéséről, a polgármester, a jegyző hatásköréről, valamint az Alaptörvény és az önkormányzati jogalkotás viszonyáról hallgattak a résztvevők előadásokat.

- A Békés Megyei Szervezet január 21.-én rendezett jogásznapján Kónya István, a Kúria elnökhelyettese, a Büntető Kollégium vezetője „Változás és állandóság a magyar büntetőjogban, az új Büntető Törvénykönyv” címmel tartott nagy érdeklődéssel kísért referátumot.

- A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Szervezet májusban tartott Jogásznapján az új Munkatörvénykönyv legfontosabb rendelkezéseiről Berke Gyula tszv. egyetemi docens, a Kodifikációs Bizottság tagja, Tománé Szabó Rita, a Miskolci Munkaügyi Bíróság elnöke, az OBT elnöke előadása hangzott el.

- A Csongrád Megyei Szervezet XX. Megyei Jogásznapja január 27.-én került megrendezésre, amelyen „A gazdasági jog az új Ptk.-ban” címmel Sárközy Tamás egyetemi tanár; a Csődtörvény 2011. évi módosításával kapcsolatos kérdésekről Juhász László, a Pécsi Ítélőtábla Kollégiumvezetője tartott referátumot. A március 29.-i tudományos szakmai rendezvényen „Új kihívások a jogalkalmazásban” címmel Darák Péter, a Kúria elnöke, Paczolay Péter, az Alkotmánybíróság elnöke és Handó Tünde, az OBH elnöke előadására került sor. A szeptember 7.-i konferencián „Koncepció vagy korrekció” címmel Tóth Mihály egyetemi tanár és „A nemi erkölcs elleni bűncselekmények az új Btk.-ban” címmel Szomora Zsolt egyetemi docens vitaindító előadása hangzott el.

- A Győr-Moson-Sopron Megyei Szervezet által január 24.-én tartott konferencián „Az új Ptk. és a gazdasági jog” címmel Sárközy Tamás egyetemi tanár, az adójogszabályokat érintő 2012. évi változásokról Lázár József, a NAV Megyei Igazgatóságának osztályvezetője előadása hangzott el. A Széchenyi István Egyetem ÁJK-val és Győr Megyei Jogú Város Levéltárával együttműködve június 8.-án szerveztek konferenciát az 1809. évi Napóleon elleni győri csata témakörében. December 7.-én „A Magyar Jogrendszer átalakítása – a kodifikáció napjainkban” címmel ugyancsak a SZE ÁJK-val közös  rendezvényt tartottak. A Soproni Helyi Csoport meghívására február 9.-én Kukorelli István egyetemi tanár az Alaptörvényről tartott előadást. A március 22.-én tartott vitaülésen a végrehajtási törvényről hangzottak el referátumok. Az új Munkatörvénykönyvéről május 11.-én szerveztek szakmai fórumot. Az év utolsó szakmai eszmecseréjére az új Önkormányzati törvényről október 11.-én került sor.

- A Hajdú-Bihar Megyei Szervezet éves jogásznapját május 4.-én rendezte „Jog és kábítószer” központi témában. Referátumot tartott „Drogpolitikai dilemmák – rendészeti csapdák” címmel Németh Zsolt ny. r. alezredes; „A kábítószer-bűnözés a változó jogszabályok tükrében” címmel Tilk Ferenc városi ügyészségi ügyész; „Az új típusú kábítószerek elleni bűnügyi nyomozások” címmel Urbán Zoltán r. alezredes, a Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság mb. bűnügyi igazgatója; „Bódulat és stimulálás a toxilógus szemével” címmel Zacher Gábor toxikológus, c. egyetemi docens, a Péterfy Sándor utcai kórház klinikai toxikológiai osztályának vezetője.

- A Heves Megyei Szervezet az év folyamán több alkalommal kerekasztal-beszélgetést szervezett a legaktuálisabb témákban. Így február 14.-én „Alaptörvény, közigazgatási jog” címmel, február 28.-án „Civilisztika” címmel. A március 2.-án szervezett konferencián „Az emberiség elleni bűncselekmények az 1940-es évektől napjainkig” címmel Zinner Tibor tartott előadást. Az április 17.-i kerekasztal-beszélgetés témája a cégjog volt. A Megyei Szervezet vezetősége jelentős segítséget nyújtott az Egerben szeptember 27-29. között rendezett Harminckettedik Jogász Vándorgyűlés sikeres lebonyolításához.

- A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Szervezet február 15.-i konferenciáján a cégeljárás módosulásáról Bay Ildikó cégbírósági csoportvezető bíró; a felszámolási eljárás új rendelkezéseiről Takó Kornélia felszámoló bíró előadása hangzott el. Az új Munkatörvénykönyv legfontosabb változásairól július 3.-án szerveztek vitafórumot, amelyen Adorján Lívia törvényszéki tanácselnök tartott előadást. A szeptember 5.-i rendezvényen „Polgári jogi alapelvek a munkajogban” címmel Adorján Lívia referátuma hangzott el.

- A Komárom-Esztergom Megyei Szervezet első alkalommal rendezte meg a Tatai Patara keretében a „Jogtörténeti Patara”-t. A Megyei Jogásznapot május 18.-án tartották, amelynek témája az 1000 éves Alkotmány és az Alaptörvény volt. A rendezvényen „Szemelvények a magyar jog és az igazságszolgáltatás történetéből” címmel Béli Gábor egyetemi docens, Kukorelli István egyetemi tanár, Révész Tamás egyetemi tanár és Sopovné Bachmann Katalin ny. törvényszéki bíró előadását hallgatták a résztvevők.

- A Nógrád Megyei Szervezet éves jogásznapját június 15.-én rendezte Salgótarjánban, amelyen a sportjog alapjairól tartott előadást Sárközy Tamás egyetemi tanár. A futball-huliganizmusról és a fogadási csalásokról Borbély Zoltán, a Magyar Labdarugó Szövetség kommunikációs igazgatója referátuma hangzott el.

- A Somogy Megyei Szervezet a korábbi évekhez hasonlóan tavasszal részt vett a Kaposvári Tavaszi Fesztivál keretében március 23.-án megrendezésre került XX. Jogi Beszélgetések című szakmai program megszervezésében és lebonyolításában, melynek központi témája „Változások” volt. Előadást tartott Bánáti János, a Magyar Ügyvédi Kamara elnöke; Darák Péter, a Kúria elnöke; Fábián Adrián tszv. egyetemi adjunktus; Handó Tünde, az OBH elnöke; Hatala József országos rendőrfőkapitány; Paczolay Péter, az Alkotmánybíróság elnöke; Polt Péter legfőbb ügyész és Patyi András, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem rektora.

- A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szervezet szeptember 7.-én rendezte a XV. Szabolcs-megyei Jogásznapot, amelyen az új Ptk. Családjogi könyvéről Kőrös András kúriai tanácselnök; az új Büntető Törvénykönyvről Molnár Gábor kúriai tanácselnök; a közigazgatás átalakításáról, az új járásokról Vinnai Győző kormánymegbízott előadásait hallgatták meg a résztvevők.

- A Tolna Megyei Szervezet a XIX. Tolna Megyei Jogásznapot június 1-én rendezte, amelyen „Változás a felsőbíráskodásban” címmel Darák Péter, a Kúria elnöke; „Az új magyar munkajog” címmel Berke Gyula tszv. egyetemi docens; végül „A világválság hatása a gazdasági jogra” címmel Sárközy Tamás egyetemi tanár tartott referátumot. Még 2009. évben a Megyei Szervezet Vezetősége – a 19. században kiemelkedő jogi és politikai karriert befutó és Tolna megyéhez kötődő – Perczel Béla nevével fémjelzett megyei díj alapításáról döntött. A XIX. Jogásznapon Eszteriné Faragó Márta, a Megyei Szervezet korábbi Vezetőségének tagja, majd titkára részesült a díjban. A Dombóvári Helyi Csoport április 17.-i rendezvényén az Alaptörvényről Tilk Péter tartott előadást. A szeptember l8.-i szakmai napjukon Sárkány István büntetőjogi tárgyú referátuma hangzott el. A Megyei Szervezet december 6.-án közös konferenciát tartott a Bírói Egyesülettel, amelyen Görög Ibolya protokoll szakértő „Európaiság – hitelesség – protokoll a jog világában” című előadását hallhatták a résztvevők. Az év utolsó szakmai konferenciájára december 14.-én került sor, amelyen „Járások az átalakuló területi közigazgatásban: érvek és remények” címmel Fábián Adrián egyetemi docens tartott előadást, amelyet a Dombóvári Helyi Csoport december 17.-i rendezvényén megismételt.

- A Veszprém Megyei Szervezet május 18.-i szakmai rendezvényén „Herend az MRP (Munkavállalói Résztulajdonos Program) zászlóshajója” címmel Simon Attila, a manufaktúra vezérigazgatója tartott előadást. Ezt követően a manufaktúrát és a múzeumot tekintették meg a résztvevők.

- A Zala Megyei Szervezet a Deák Ferenc Jogásznapot május 4.-én tartotta, amelyen „Felsőbíráskodás a XXI. században” címmel Darák Péter, a Kúria elnöke; „A bírósági szervezet reformja” címmel Handó Tünde, az OBH elnöke; „A felsőoktatás reformja a nemzeti felsőoktatási törvény tükrében” címmel Mezey Barna, az ELTE rektora; „Javaslatok a szerződési jog európai egységesítésére” címmel Király Miklós tszv. egyetemi tanár előadása hangzott el. Deák Ferenc születésének 209. évfordulója alkalmából október 17.-én ünnepi emlékülést rendeztek.

- A Fővárosi Szervezet a Joghajó rendezvény keretében taggyűlést és tudományos ülést szervezett június 29.-én „Az IMF szerződés jogi jellege” témakörben. A rendezvényen „A Nemzetközi Valutaalap (IMF) szervezete, feladatai és egyes támogatásai bemutatása” címmel Lentner Csaba egyetemi tanár; „Az IMF szerződés megkötésének, vagy a megkötés elmaradásának hatása Magyarországra” címmel Orbán Gábor, az Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. üzletágvezetője előadása hangzott el. A következő tudományos ülésre december 10.-én került sor, amelyen az elmúlt két év fontosabb adójogszabályainak gazdasági hatásáról Zara László, a Magyar Adótanácsadók és Könyvviteli Szolgáltatók Országos Egyesületének elnöke tartott referátumot.

 

Melléklet: Beszámoló a Magyar Jogász Egylet 2012. évi költségvetésének teljesítéséről (letöltés)

 

 

 

 

Név:
Email cím: